BOOM groep, gemengd,’s avonds.

BOOM staat voor Bijbel, Ontmoeting, Opbouw en Meeleven. De groep komt een keer per maand bij elkaar. Soms wordt een Bijbelboek besproken, soms een ander boek. Beurtelings leiden verschillende mensen het onderwerp in.

De deelnemers wonen in eenzelfde buurt (oa. Akkerweg-Rosariumlaan).
Contactpersoon: Desiree van Klaveren, tel: 0343-518002.