t Hoge Licht koolschets 2De Wijkgemeente Immanuël is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie put uit het evangelie van Jezus Christus. Wij stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. Daarbij willen we  een open oog hebben voor de wereld om ons heen.  Wij bieden gastvrijheid aan ieder die een geestelijk huis zoekt.

Iedere zondagmorgen houden we een dienst ter ere van God. Deze begint om 10.00 uur en vindt plaats in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, 3972PX te Driebergen. Voor de allerkleinsten is er een crèche. Tijdens de preek is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een eigen samenzijn. Na afloop is er in de hal van ons kerkgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

Profiel
De grondslag van onze wijkgemeente is de Bijbel. De wijkgemeente is een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar het geloof gunnen, in verbondenheid met het evangelie. Wij laten ons raken door te vertrouwen op God. We hechten aan diversiteit in geloofsopvattingen en ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en deelname. Maar steeds met de Bijbel als vertrekpunt.
De eredienst van de wijkgemeente staat centraal. Dit is de plaats en gelegenheid waar jong en oud samenkomen. Daarnaast zijn er vele andere bijeenkomsten en activiteiten.

Wie zijn wij als wijkgemeente Immanuel en waar willen we voor gaan?
Op de gemeenteavonden in juli is de identiteit van de wijkgemeente besproken en is deze recent in de wijkkerkenraad geaccordeerd.

Hier vind u de PDF bijlage versie van de tekst beneden.

Wij zijn een kleine, open, gastvrije gemeenschap en vinden de Bijbel, het Woord van onze God, belangrijk en we willen Jezus Christus volgen in ons dagelijks leven.

We doen dit enerzijds met eerbied en respect voor wat de protestantse traditie en de kerk van eeuwen ons aanreiken, anderzijds is er openheid voor wat de Heilige Geest ons geven wil in kerkelijke vernieuwingsbewegingen.

In de verkondiging betekent dit dat Jezus Christus als Heiland, Redder en Verlosser centraal staat. We denken na over wie Hij kan en mag zijn in onze levens en postchristelijke cultuur.

In de liturgie betekent dit dat we een klassiek‐gereformeerde liturgie volgen waarbij er uit de volle breedte van de liederenschat van de kerk geput wordt: van Psalmen naar Huub Oosterhuis en Taizé;
van Gezangen naar Opwekkingsliederen en liederen uit Iona en van Sela. We houden van het kerkorgel, maar ervaren ook de kracht van pianospel en de vrolijkheid van een combo.

Onze erediensten hebben een informeel karakter waarbij er ook best iets mis mag gaan en humor ontwapenend kan zijn.

Onze Avondmaalsvieringen zijn open voor ieder die Jezus Christus liefheeft of die Hem zou willen liefhebben. Ziekenzalving is een zegenrijk gegeven en kan thuis of in de eredienst plaatsvinden, zoals in het dienstboek van de PKN is aangegeven.

t Hoge Licht koolschets 2Binnen de gemeente bestaat behoefte aan onderling contact en wederzijds meeleven. De taakgroep Pastoraat organiseert en coördineert dit werk. Tot de taakgroep behoren vertegenwoordigers van de middengroep, en het ouderenpastoraat.  Driemaal per jaar komt de taakgroep bijeen om de werkzaamheden te bespreken en nieuwe beleid te maken.

Jongerenpastoraat

De leiding van het jongerenpastoraat (van 0 tot 25 jaar) berust bij Magda Lijftogt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de predikant.

Samenstelling Wijkkerkenraad Wijkgemeente Immanuël

Predikant: Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact op nemen met de Scriba op tel: 0343-517047 of 06-18343496. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voorzitter Wijkkerkenraad is ds. Henk Reinders, tel: 06-10730732, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Scriba: Esse van den Burg, tel: 0343-517047 of 06-18343496, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderling Algemeen pastoraat: Jenny van Voorenveld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 06-22835197

Ouderling Jongerenpastoraat (jeugdouderling): vacant

Ouderling Vorming en Toerusting: Joke van Heusden, tel: 06-42428165 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Communicatie: vacant 

Ouderling Kerkrentmeester: Leo Blom, tel: 06-51005909 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  & Carl Altena, tel: 06-40681895 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ouderling Voorzitter Algemene Kerkenraad: Kees van der Kooij, tel: 06-17475319, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Diaken: Lex Lemckert, tel: 06-57937800, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Diaken:  Henk van Voornveld, tel: 06-52646116, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ondersteuning Wijkerkenraad:

Frits Reimers - Penningmeester CvK

Alies van der Deijl - Diaconaal medewerker

Khurram Akhtar - Diaconaal medewerker

Rolf van den Berg - Diaken