Interviews

“Wat ik heel belangrijk vind, is eerst goede gesprekken hebben met de kerkenraadsleden.” zegt Henk, “Gesprekken over: hoe zit je er in, waar word je blij van, waar heb je last van en hoe zie je de toekomst?” Henk gaat hiermee dieper in op de vraag hoe hij in de wijkgemeente Immanuël aan de gang wil gaan.

Henk begint de beantwoording op de vraag, waar hij op dit moment mee bezig is. Henk: “De verhuizing geeft natuurlijk veel werk. Het is niet alleen je spullen oppakken, gaan en acclimatiseren, maar het brengt veel andere dingen met zich mee.” Henk moet veel dingen opruimen en weg doen. Denk daarbij maar eens aan alle kerkelijke paperassen van de huidige gemeente, maar ook veel spullen van de kinderen die nog thuis staan.

Naast de verhuizing moet Henk ook afscheid nemen van de gemeente waar hij nu predikant is. “In januari heb ik veel aan werkoverdracht gedaan.” zegt Henk, “Daarnaast neem ik natuurlijk van veel mensen afscheid met wie ik soms indringende contacten heb gehad. Dat valt niet altijd mee. Denk maar eens aan ernstig zieke mensen aan wie ik nu voor de laatste keer een bezoek breng.” Henk vindt het heel moeilijk als het gaat om mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Dat geeft wel aan hoe goed de contacten waren met zijn gemeenteleden.

Kandelaar“In 1979 werd de kerk verbouwd en toen vroeg men mij of we niet iets konden opzetten met handwerken om geld op te halen,” zegt Ina, “Dat hebben we gedaan en daarmee hebben we veel geld opgehaald voor de verbouwing. Er zijn toen ook rommelmarkten geweest en dat leverde ook veel op.”
Als voorbeeld wat er met het geld is gedaan noemt ze de aankleding van de zalen, de keuken inventaris, de fietsenstalling, stoelen en gordijnen. Begin tachtiger jaren was de opening en was alles klaar.

Deze oproep was eigenlijk de start van de handwerkgroep ‘De Kandelaar’

henk en ans“Door de jaren heen heb ik gemerkt dat mensen mij op de een of andere manier makkelijk hun vertrouwen schenken.” zegt Henk, “Ik ervaar dat als een cadeau van de Geest zelf.” Henk gaat hiermee dieper in op de laatste vraag van het eerste interview, ‘Hoe typeer je je als predikant.’ Henk neemt graag de tijd om te luisteren en door te vragen als mensen iets van hun levensverhaal delen. Zijn leerbegeleider omschreef hem als toegankelijk, empathisch, respectvol en een mens met humor. “Dat laatste vind ik ook echt belangrijk.” vervolgt Henk, “Temidden van alle ernst mag er ook gelachen worden. Humor kan zware dingen lichter maken.”

Henk en Ans Reinders“We hebben elkaar leren kennen in Utrecht.” zegt Ans, “We studeerden daar: Henk theologie en ik Nederlands. Toen we getrouwd zijn gingen we in Houten wonen. Henk studeerde nog en ik ging de kost verdienen. Na wat omzwervingen kwamen we in Leerdam terecht.” Henk: “Ik heb wel lang over mijn studie gedaan en toen we in Houten woonden heb ik catechisatie gegeven aan kinderen van een schippersinternaat in Vreeswijk. In de periode Leerdam wilde ik graag naast mijn studie aan het werk in de praktijk en begon als ‘bijstand’ in het pastoraat in Giessenburg.

Oorspronkelijk komt Henk uit Stadskanaal en Ans uit Gameren. Na de omzwervingen in het midden van het land, in de tijd dat ze hun eerste en tweede kind kregen, werd Henk predikant in Zaamslag in Zeeuws Vlaanderen.

DAT GOD ER IS DIE JE VASTHOUDT   
(Interview met Janneke en Cor Wijkhuizen).

“Nadat de eerste twee kinderen waren geboren, zijn we van de kerk in Langbroek overgekomen naar ‘t Hoge Licht bij dominee Arendshorst,” zegt Janneke, “Daar werd ik al snel benaderd om de kindernevendienst te doen. Een mooie manier om kennis te maken met de gemeente.”

Van oorsprong komt Janneke uit Langbroek. Daar waren ze (hoewel ze in Driebergen woonden) vanaf hun trouwen lid van de kerk gebleven. Cor is een echte Driebergenaar waarmee ik op de lagere school in dezelfde klas heb gezeten. Leuk om op deze manier weer eens met elkaar in contact te komen.
Janneke: “De kinderen zijn gedoopt en later bij Sam Janse op catechisatie geweest. In die tijd voelden wij ons erg thuis in ‘t Hoge Licht. Het had iets weg van de kerkgemeenschap in Langbroek.” Janneke is toen een aantal jaren diaken geweest en leidt vanaf die tijd samen met anderen een gehandicapten catechesegroep. Cor rijdt de mensen altijd even heen en weer.
Toen de drie wijken samengingen zijn ze na wat omzwervingen uiteindelijk in de Immanuëlkerk terecht gekomen. “We hadden Daco al eens eerder gehoord en voelden ons erg op onze plaats bij hem,” zegt Cor.

“Het geloof is je houvast. Als ik dat niet zou hebben dan zou het leven zinloos en leeg zijn. Ik vind het belangrijk om de liefde die Jezus gegeven heeft, door je heen te laten stromen en die dan weer uit te delen,” zegt Jenny van Voornveld als ik vraag wat het geloof met je doet. Henk, haar man antwoordt: “Het geeft rust in deze rumoerige tijd.
 
Als ik bij een begrafenis ben van mensen die niet geloven, dan denk ik weleens wat missen jullie toch veel. Wat zou je een hoop steun kunnen hebben als je gelooft. Ik ben dan blij dat we mogen geloven en dat we dat van onze ouders hebben meegekregen.”

Onlangs werden ze in de kerk voorgesteld als nieuw ingekomenen, Jenny en Henk van Voornveld. Op het moment van het interview wonen ze nog in Odijk, maar dat gaat snel veranderen. Over ruim een week verhuizen ze naar Driebergen.
Jenny is geboren in Overijssel in het plaatsje Bergentheim. “Door mijn huwelijk met Henk kwam ik in het ‘westen’ in Amstelveen terecht. Later in Leerdam hebben we elf jaar een eigen brood en banketbakkerij gehad.” In Leerdam zijn hun vier kinderen geboren. Toen ze door omstandigheden de bakkerij verlieten en de kinderen groot genoeg waren is Jenny gaan werken. Na wat omzwervingen kwam ze in aanraking met het Leger des Heils. Ze werkte daar op de afdeling personeelszaken.