Algemeen
Er is een groot en gevarieerd aanbod aan kringen voor volwassenen.

Hier volgt een overzicht van alle kringen.

 

Dertigerskring gemengd ‘s avonds‘.
Deze kring bestaat uit ongeveer 10 deelnemers en komt eenmaal per maand bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Meestal op woensdagavond, maar soms switchen we. We hebben ons een seizoen lang bezig gehouden met de adviezen van Prediker tegen stress.

Kring voor 40 plus mannen ‘s avonds‘.
Dit is een groep van 7 mannen ( 40 plus) die ongever eenmaal per maand bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. Eén van ons bereidt het gespreksonderwerp voor. Per keer bepalen we het theam. Onze belangstelling beslaat een breed spectrum.

Groeigroep 50 plus gemengd ‘s avonds‘.
Het doel van deze groep is met elkaar allerlei onderwerpen te bespreken met als ondertoon de Bijbel en het geloof in Christus. We komen onregelmatig bij elkaar ongeveer eens per maand.’
Contactpersoon: Kees Ton ( 0343-513000)

Kring 55 plus gemengd ‘s avonds.
Deze kring is gestart in het najaar van 2013 en is nog pril. ‘Voorlopig kijken we naar christelijk maatschappelijk betrokken films en proberen daar aan de hand van vragen lessen uit te trekken.’


Contactpersoon: Henneke Blom ( 06-44080541).

Groeigroep ’s morgens vrouwen.
Deze is bestemd voor vrouwen ( 45 plus) . ‘Binnen onze groep is er veel aandacht voor persoonlijke en familiesituaties; de opvoeding /begeleiding van onze grote kinderen, ook wat betreft hun geloofsleven, de aandacht voor groter worden zorg rondom onze ouders, de werksituaties van onszelf, van onze echtgenoten, gezondheidskwesties en zorgen in het algemeen.

Groeigroep gemend ’s avond'.
Dit is een groeigroep waar al jarenlang een vaste kern aan deelneemt maar waar regelmatig toestroom is en uitstroom van deelnemers die weer iets anders zoeken. De leeftijd van de huidige deelnemers is pakweg tussen de 50 en 65 jaar. Elk halfjaar wordt nagedacht over het thema dat aan de orde zou kunnen komen.

BOOM groep, gemengd,’s avonds.
BOOM staat voor Bijbel, Ontmoeting, Opbouw en Meeleven. De groep komt een keer per maand bij elkaar. Soms wordt een Bijbelboek besproken, soms een ander boek. Beurtelings leiden verschillende mensen het onderwerp in.

Bijbelleeskring gemengd ’s avonds‘.
Het doel van deze groep is de Bijbel lezen en erover doorpraten. We lezen gezamenlijk het hoofdstuk, ieder enkele verzen, dan ieder voro zichzelf. Daarna bespreken we het gedeelte en stellen onszelf de vragen over het gedeelte en wisselen gedachten uit.